Досещате ли се как да накарате детето да се интересува от математика?

Оff Topic

Как игрите могат да помогнат за това? Ново проучване показва, че ако карате децата да отгатват броя на предметите, те по-лесно се справят с аритметиката впоследствие. Подобряват се уменията им да работят с цифри и да решават математически задачи.

Най-важното в случая е, че за тях е интересно и има елемент на изненада и предизвикателство. А това е най-добрата мотивация за детето.

http://blogs.kqed.org/mindshift/2014/02/how-guessing-games-help-kids-solve-math-problems/

Реклами

Teaching Emotional Skills to Kids

Оff Topic

EI Insider Report

Parents, teachers, and counselors of school-age children and teens will welcome this free set of emotional skill-building activities available from MHS. Five different workbooks provide age-appropriate games and exercises based on the Youth Version of the world’s most popular EI measure, the EQ-i.

Here you’ll find activities that can help build awareness of emotions and character-building concepts such as Self-Regard and Assertiveness. These activities have been used with young people ages 2–18 since 2002, and offer an excellent resource for anyone interested in building emotional awareness.

Download your free Emotional Intelligence Activities here:

  • Children ages 2–4 [PDF]
  • Children ages 5–7 [PDF]
  • Children ages 8–10 [PDF]
  • Children ages 11–12 [PDF]
  • Teens ages 13–18 [PDF]

For more information on the EQ-i:YV assessment, please visit our website.

View original post

For Sale: Spacious Hand-Carved Cave Cathedral | Messy Nessy Chic Messy Nessy Chic

Оff Topic

For Sale: Spacious Hand-Carved Cave Cathedral | Messy Nessy Chic Messy Nessy Chic.

Скулптор, който е работил като пощальон, пазач и какво ли не още- но в края на краищата е направил това. Страстта към това, което искаш да правиш, не може да се задуши от стечението на обстоятелствата, според мен.

За щастието и благодарността (една чернова).

Оff Topic

Има нещо,

което знаете за мен, нещо много лично,

и има нещо, което знам

за всеки от вас

и то е много основно за вашите грижи.

Има нещо, което знаем

за всеки, когото срещаме навсякъде по света,

на улицата,

което е главната причина

за каквото и да правят

и с каквото и да се примиряват,

и то е, че всички

искаме да сме щастливи.

В това сме обединени.

Как си представяме щастието,

това е различно за всеки,

но дори това, което имаме общо, е вече много,

че искаме да сме щастливи.

Моята тема е благодарността.

Каква е връзката между

щастието и благодарността?

Много хора биха казали, ами, това е много лесно.

Когато си щастлив, си благодарен.

Но помислете пак.

Наистина ли щастливите хора са благодарни?

Ние знаем за доста хора

които имат всичко, което е нужно да са щастливи,

и те не са щастливи,

защото искат нещо друго

или искат повече от същото.

И всички познаваме хора,

които са преминали през много злощастия,

неща които ние самите не бихме избрали,

и те са дълбоко щастливи.

Те излъчват щастие. Изненадани сте.

Защо? Защото са благодарни.

Така че не щастието ни дава благодарността.

Благодарността ни прави щастливи.

Ако мислите, че щастието ни прави благодарни,

помислете пак.

Благодарността ни прави щастливи.

Сега можем да се запитаме,

какво всъщност значи благодарност?

Как работи тя?

Призовавам собствения ви опит.

Всички знаем от него как става.

Изживяваме нещо

което е ценно за нас.

Нещо ни е дадено, което за нас е важно.

И наистина ни е дадено.

Тези две неща трябва да са заедно,

трябва да е нещо важно,

и то да е наистина дар.

Не си го купил. Не си го заработил.

Не е сделка. Не си работил за него.

Просто ти е дадено.

И когато тези две неща станат едновременно,

нещо, което е наистина важно за мен

и аз разбирам, че ми е дадено без никаква цена,

тогава благодарността спонтанно

се надига в сърцето ми,

щастието спонтанно се надига в сърцето ми.

Така се случва благодарността.

Всъщност ключа към всичко това е,

ние не можем да изпитваме това от време на време.

Не можем само да имаме усещане за благодарност.

Можем да бъдем хора, които живеят с благодарност.

Живот с благодарност, това е то.

И как можем да живеем благодарно?

Чрез изживяване, чрез осъзнаване,

че всеки момент ни е даден, както казваме.

Той е дар. Не си го заработил.

Не си го предизвикал по никакъв начин.

Няма никакъв начин да си сигурен,

че ще получиш друг момент,

и все пак това е най-ценното нещо,

което може да получим някога,

този момент, с всичките възможности, които той съдържа.

Ако нямахме този настоящ момент,

нямаше да можем да направим нищо

или да изживеем нещо

и този момент е дар.

Това е подарен момент, казваме ние

Казваме също, че дарът в този дар

е наистина възможността.

Това, за което сме наистина благодарни е възможността,

не фактът, че тя ти е дадена,

защото ако това се случваше някъде другаде

и ти нямаше възможността да му се наслаждаваш,

да направиш нещо с него,

ти не би бил благодарен за него.

Възможността е дарът във всеки дар,

и имаме поговорката,

шансът идва веднъж.

Помислете отново.

Всеки миг е нов дар, отново и отново,

и као пропуснете възможността на този момент,

друг момент ни е подарен и после друг.

Ние може да се открием на тази възможност,

или можем да я изпуснем,

и ако се открием за възможността,

тя е ключа към щастието.

Вижте главния ключ към нашето щастие

в нашите собствени ръце.

Момент след момент,

ние можем да благодарим за този дар.

Значи ли това,

че можем да сме благодарни за всичко?

Наистина не.

Не може да сме благодарни за насилието, за войната,

за потисничеството, за експлоатацията.

На лично ниво, не може да сме благодарни

за загубата на близък, за неверността,

за тежката загуба.

Но аз не казах, че можем да сме благодарни за всичко.

Казах, че можем да сме благодарни във всеки един момент

за възможността,

и дори когато сме изправени

пред нещо, което е извънредно трудно

ние може да се издигнем до този шанс

и отговорим на възможността, която ни е дадена.

Не е толкова лошо, колкото сигурно изглежда.

Всъщност, когато се вгледаш и го изпиташ,

откриваш, че през повечето време това, което получаваме,

е възможност да се наслаждаваме,

и ние я изпускаме единствено

защото се втурваме през живота

и не спираме да видим възможността.

Но понякога

нещо много трудно ни сполетява,

и когато това тежко препятствие ни сполети,

тогава да се издигнеш до възможността е предизвикателство

и ние можем да се издигнем, като научим нещо,

което понякога е болезнено.

Да се научим на търпение например.

Казват ние, че пътя към мира

не е е спринт,

а повече като маратон.

Това изисква търпение. това е трудно.

Може да бъде да застанеш зад мнението си,

да застанеш зад убежденията си.

Това е възможност, която ни е дадена.

Да учиш, да страдаш, да отстояваш,

всички тези възможности са ни дадени,

но те са възможности,

и тези, които се отварят

към тези възможности

са тези, на които се възхищаваме.

Те правят нещо с живота.

А тези, които не успяват, получават друга възможност.

Винаги имаме друга възможност.

Това е чудесното богатство на живота.

А как можем да намерим начин,

по който да владеем това богатство?

Как всеки от нас може да намери начин

да живее с благодарност,

не само от време на време с благодарност,

но с благодарност момент след момент.

Как можем да го направим?

Начина е много прост.

Толкова е просто, че всъщност е това, което са ни казвали

като деца, когато са ни учили да пресичаме улицата.

Спри. огледай се. Тръгни.

Това е всичко.

Но колко често се спираме?

Ние препускаме през живота.

Ние изпускаме възможността, защото не спираме.

Трябва да спрем. Трябва да утихнем.

И трябва да издигнем знаци "стоп"

в живота си.

когато бях в Африка преди няколко години,

и когато се завърнах,

забелязах водата.

В Африка, където бях, нямах питейна вода.

Всеки път, когато завъртах крана,

се чувствах поразен.

Всеки път, когато натисках ключа за осветлението,

бях толкова благодарен. Бях толкова щастлив.

Но скоро това усещане се изхабява.

Тогава сложих малки стикери на ключа за осветлението си

и на крана за вода,

и всеки път, когато я пусках, водата.

Така че оставете го на въображението си.

Изберете това, което е най-подходящо за вас,

но ви трябват знаци "стоп" за живота ви.

И когато спрете,

следващото нещо е да погледнете.

Поглеждате. Отваряте очите си.

Отваряте ушите си. Отваряте носа си.

Отваряте всичките си сетива

за чудесното богатство, което ни е дадено.

То няма край,

и затова е живота,

за да му се наслаждаваме, да се радваме на това, което имаме,

И когато отворим също и сърцата си,

своите сърца за възможностите,

за възможността да помогнем и на другите,

да направим другите щастливи, защото нищо не ни прави по-щастливи

от чуждото щастие.

И когато отвори сърцата си за възможностите,

възможностите ни подканят да направим нещо,

и това е третото.

Спри, огледай се, и после наистина направи нещо.

И това което можеш да направиш е

каквото живота ти предлага в този момент.

Най-вече това е възможността за наслада,

но понякога е и нещо по-трудно.

Но каквото и да е то, ако вземем тази възможност,

ако тръгнем с нея, ако сме творци,

това са творците,

и това малко спри, огледай се, тръгни,

е толкова силно зрънце,

че може да доведе до революция в нашия свят.

Защото се нуждаем, ние сме в настоящия момент

по средата на промяна на съзнанието

и ще бъдете изненадани ако-

аз винаги съм изненадан, когато чуя колко много пъти

тази дума "благодарност" и "признателност" се появява.

Ще я намериш навсякъде,

благодарни самолетни линии, благодарен ресторант,

благодарност от кафе, вино, което е благодарност.

Да, попадал съм на тоалетна хартия,

която е с марка "Благодаря".

Има вълна от благодарност, защото

хората все повече осъзнават колко е важно

и как това може да промени нашия свят.

То може да промени нашия свят

по небивало важни начини,

защото ако си благодарен, не си уплашен,

и ако не си уплашен, не си насилник.

Ако си благодарен, ти действаш от усещане на достатъчност

и не от усещане за недостатъчност,

и желаеш да споделяш.

Ако си благодарен, ти се наслаждаваш

на различията между хората,

и уважаваш всички,

и това променя тази пирамида на властта,

под която живеем.

И това не създава равенство,

но създава действително уважение,

и това е важното.

Бъдещето на нашия свят ще бъде мрежа,

не пирамида, не обърната пирамида.

Революцията, за която говоря

е революция без насилие,

и това е толкова революционно

че то революционизира

самата идея за революция,

защото нормалната революция е таква,

където пирамидата на властта е обърната наопаки,

и тези, които са били в дъното, сега са на върха

и правят точно това

което другите са правили преди.

Това, от което се нуждаем е мрежа от по-малки групи,

по-малки и по-малки групи,

които взаимодействат една с друга,

това е един благодарен свят.

Благодарния свят е свят на радостни хора.

Благодарните хора са радостни хора,

и радостните хора,

колкото повече са тези радостни хора,

повече и повече ще живеем в един радостен свят.

Ние имаме мрежа за живот с благодарност,

и тя се размножава като гъбите.

Ние не можахме да разберем защо тя се размножи като гъбите.

Ние имаме възможност за хората да запалят свещ

когато те са благодарни за нещо

И 15 милиона свещи се запалихга

в едно десетилетие.

Хората осъзнават,

че благодарния свят е щастлив свят,

и ние всички имаме възможността

чрез простото спри, огледай се, тръгни,

да преобразим света,

да го направим щастливо място.

И това е моята надежда за нас,

и ако малко съм допринесъл

да поискате да направите същото,

спри, огледай се, тръгни.

Благодаря.

(Аплодисменти)

Тактилна дефанзивност-що е то?

Оff Topic

Попаднах на статията доста случайно (но не напълно)-търсех симптомите на дете, без да съм се сблъсквала досега с разстройство свързано със сензорната преработка; и все пак, симптомите са поведения, които всички са виждали и познават, но не са се замисляли за тяхната връзка с преработката на информация и като следствие- изпитваните трудности от детето в училище и навън.

Тактилната дефанзивност се среща като симптом при аутизма и свързаните разстрйства; според статията, за която става въпрос, тактилната дефанзивност е свързана и с обсесивно-компулсивните разстройства. Тя е и част от разстройството на сензорната интеграция- което не е диагноза, включена в МКБ 10, нито в DSM IV или V  ревизия, и въпреки това за него се пише и говори много.

Тактилната дефанзивност е поведение на избягване на различни видове докосване, които причиняват дискомфорт на детето. Причинява се от проблеми в преработката на информацията, която детето получава от кожата си. То не облича дрехи от груби материи, не пипа повърхности, които не са му познати, отбягва прегръщането, стоенето близо до друго дете в редица, седенето на твърде малко разстояние, и т. н. Няма начин да не се сблъскаш с нея, поне в някоя мека форма и дребна проява (като неприязънта да пипнеш влечуго, например). И докато в малки количества тя сама по себе си не е сериозен проблем, непрекъснатото избягване на подобни действия води до много по-сериозни последици.

А какво да правим, когато установим, че тактилната дефанзивност пречи на детето по някакъв начин?

Педиатрите в Съединените щати прибягват до т. нар „brushing protocol“. Автор е Патриша Уилбаргър, трудотерапевт (ако не греша в превода- occupational therapist). Терапията представлява последователно и целенасочено „четкане“ със специален инструмент  (четка), което води до научаване на нови начини да се преработва сигнала и по-леко приемане от страна на детето усещането за нещо неприятно, свързано с докосването.

В споменатата статия Лорън Шлас посочва, че след месец занимания третираното дете излиза от спалнята, в която преди това стояло затворено по цял ден, присъединява се към групи в училище, което не е правила по-рано, и дори кани деца в къщи за игри, а вечер започва да се вмъква в леглото и да се гушка с по-голямата си сестра.

Тактилната дефанзивност може да се интерпретира грешно като емоционална студенина. Детето може да не позволява да бъде гушнато или държано за ръце- представете си травмата за майката.

Дори и да не е прието като диагноза, разстройството на сензорната преработка причинява неща, които изглеждат странни и неприемливи при децата. Ако наблюдавате подобни симптоми, насочете се към специалист, който е обучен да третира състоянието. (Има много методи, като играта на „хотдог“, при която родителя завива детето в одеяло, и с дълбок натиск „слага горчица“ и „добавя кетчуп“, и т. н., чрез които преработката на допира се подобрява и коригира).

Статията вижте тук ,

а повече идеи за игри за работа с деца с разстройства от аутистичен спектър може да черпите от тази книжка (и някои подобни).

В последната родителите могат наистина да намерят 1001 идеи да включат „изключеното“ дете в домашния живот чрез игра в снега, сортиране на прането по цветове, и много други находчиви неща, които се правят у дома, не струват пари, но оказват силно положително въздействие на аутистичното дете.

Centering

Оff Topic

Image

 

 

Още едно упражнение от тази книга. Центрирането позволява да се отпуснем и освободим от напрежение, ако усещаме такова в тялото си.

Застава се с леко разкрачени крака на ширината на раменете и ръцете се отпускат до тялото, леко опънати назад. В това положение затваряме очи и се съсредоточаваме върху тялото си.

Без да се пипа или движи дясната ръка, концентрирай се върх нея.

Без да пипаш или движиш лявото коляно, съсредоточи се върху него.

Без да пипаш корема си, съсредоточи се върху зоната около пъпа.

Представи си мястото малко по-ниско, до задната стена на корема, на няколко пръста от гърба. Това е центъра на тежестта на тялото.

Ако се усещаш напрегнат и разпръснат, представи си цялата енергия от всички части на тялото си да се събира в това място.

Продължавай няколко минути, докато се усетиш спокоен и балансиран.

Звучи много приятно- успех:)

Прогресивна мускулна релаксация

Оff Topic

relaxationЕдно упражнение, на което само като чуеш името, и вече не ти се ще да го правиш. Адаптирах го за клиент… Но може и други да се пробват! Препоръчва се от най-старите учебници и се ползва (с различен успех) и до наши дни. Не е мойта „чаша чай“ (аз и чай не обичам)- но на много хора се харесва и помага. И така:

Прогресивна мускулна релаксация

Източник -ето го (но моя вариант е видоизменен, разбира се).

Намерете удобно и спокойно място, където можете да легнете или седнете спокойно. Настанете се и охлабете всички стегнати части на дрехите си, за да може въздуха да се движи невъзпрепятстван в тялото ви.
Стъпка първа- съсредоточете се върху дишането си. Вдишвайте и издишвайте, както е най-удобно за вас- през устата или носа, с гърди или дълбоко до диафрагмата и корема. Съсредоточете се върху ритъма на дишането. Когато стане равномерно и бавно, можете да започнете упражнението.

Концентрирайте се върху усещането в главата, като едновременно продължавате да дишате равномерно и бавно. Отпуснете лицевите мускули, опитайте да усетите скалпа и цялата глава тежка и отпусната. Представете си, че сте потопени до върха на главата в прозрачен контейнер със цветен въздух-оранжев или червен. Това са цветовете на напрежението и стреса, затова си представете как цялото ви тяло е потопено в тях.
Преминете надолу към шията и раменете. Дишайте бавно и равномерно. Продължете да наблюдавате мислено раменете си и мускулатурата на шията, докато почувствате тежест и затопляне. Представете си как постепенно в контейнера се влива виолетов въздух, който изтласква червения надолу. Виолетовия въздух обвива главата, шията и раменете ви на този етап. (Той сигурно има и приятен мирис- изберете такъв, който е отпускащ за вас. Ако можете да го осигурите в стаята, толкова по-добре).
Когато усещате тежестта и отпускането в раменете и шията, преминете към горната част на ръцете и гърдите. Дишайте бавно и равномерно и почувствайте отпускането на мускулатурата в тази част на тялото. Наблюдавайте внимателно как червено оцветения въздух се спуска надолу от ръцете и гърдите и на негово място се спуска виолетовия въздух. Почувствайте тежестта и затоплянето в гърдите и горната част на ръцете си.
Преминавайки надолу, представете си как виолетовия поток залива тялото от гърдите до таза. Дишайте равномерно и бавно и наблюдавайте внимателно как червения поток се отдръпва и отстъпва място на виолетовия, като вече тялото от върха на главата до таза е обгърнато от виолетовия поток. Съсредоточете се върху усещането за топлина и тежест в тази част на тялото.
Отпуснете и изпънете горната част на краката. Позволете на виолетовата струя да залее бедрата. Дишайте бавно и равномерно, като наблюдавате мислено тази част на тялото и се стремите да усещате затоплянето и тежестта.
Изпънете и отпуснете краката от коленете надолу. Отпуснете ходилата и вижте как виолетовата струя вече е заляла цялото тяло. Дишайте бавно и равномерно. Съсредоточете се върху топлината и тежестта в ходилата и краката от коленете надолу.
На този етап виолетовата струя е заляла цялото тяло. Дишайте бавно и равномерно. Усетете тежестта и отпускането навсякъде по тялото си. Вдишайте и издишайте. Вълните на напрежението може да идват отвсякъде, но ние винаги може да се потопим в лилавото море на своя мир.